ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2566)

กิจกรรมอบรมในหัวข้อ การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวนุชสรา บุญครอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์โดยใช้ WordPress มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือและปลั๊กอินต่าง ๆ ที่มีการอัพเดตอย่างต่อเนื่อง ให้กับบุคลากรงานการศึกษา และงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 ท่าน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P114