ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2566)

ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 เรื่อง “Google Analytics 4 และ Update ความปลอดภัยการเลือกใช้ปลั๊กอิน WordPress” โดยนำเสนอแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บสถิติเว็บไซต์ด้วย Google Analytics ในเวอร์ชั่นล่าสุด สำหรับพัฒนาเว็บไซต์ของภาควิชา/กลุ่มสาขา/ศูนย์/งาน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเทคนิคการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ โดยทีมเว็บมาสเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114