ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2548)

เปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ Open House 2005

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนต่างๆ ที่มาร่วมงาน "เปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ Open House 2005" เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข วันที่ 24 สิงหาคม 2548 เวลา 9.00-16.00 น.