ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนสิงหาคม 2554)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม่แห่งชาติ)
11 สิงหาคม 2554