ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนสิงหาคม 2554)

ศูนย์บริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือให้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านน้ำค้อ ต.ทรายขาว อ.สะพุง จ.เลย
19 สิงหาคม 2554