ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2562)

งานสารสนเทศฯ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

อ.สรวง อุดมวรภัณฑ์ ร่วมต้อนรับและบรรยายในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (Orientation for New Graduate Students) ในหัวข้อ การค้นคว้าข้อมูลและทรัพยากรทางด้านสารสนเทศ รวมถึงบริการต่างๆ ที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขจัดเตรียมไว้สำหรับนักศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องบรรยายรวม L01 ตึกกลม