ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2562)

งานสารสนเทศฯ จัดสัมนา ประจำปี 2562

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข นำโดย ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร เดินทางไปสัมนา ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันธ์ ในองค์กร รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา