ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2562)

งานสารสนเทศฯ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

คุณวรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมต้อนรับและบรรยายในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ การค้นคว้าข้อมูลและทรัพยากรทางด้านสารสนเทศ รวมถึงบริการต่างๆ ที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดเตรียมไว้สำหรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบรรยายรวม L01 ตึกกลม