ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2566)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข