ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2566)

รศ.ฟิลิป ดี ราวด์ และ ผศ. ดร.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์ จากภาควิชาชีววิทยา ได้กรุณามอบหนังสือ Fishes of the Indochinese Mekong ให้แก่ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รศ.ฟิลิป ดี ราวด์ และ ผศ. ดร.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์ จากภาควิชาชีววิทยา ได้กรุณามอบหนังสือ Fishes of the Indochinese Mekong ให้แก่ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำหรับเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ