ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2566)

งานสารสนเทศฯ และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 งานสารสนเทศฯ และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท