ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2566)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงวัฒนธรรม มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงวัฒนธรรม มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน จากโครงการ 'ศุกร์ที่สุข กยผ. ครั้งที่ 3' แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ โดย รศ. ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้เกียรติรับมอบหนังสือ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย