ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2566)

ร่วมแสดงความยินดีกับ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 37 ปี

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และ หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ในฐานะผู้แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 37 ปี