ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2566)

คณะวิทย์ ม.มหิดล ปั้นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Mahidol Young Science Communicators 2023

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมโครงการนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Mahidol Young Science Communicators 2023 และได้รับเกียรติจาก คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในหัวข้อ Mahidol Science Tour : ศึกษาประวัติความเป็นมาของคณะฯ ผ่านการพูดคุย และเดินชมสถานที่จริงทางประวัติศาสตร์ ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข