ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2548)

คณบดี และรองคณบดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

คณบดี และรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย ที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 6 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข วันที่ 21 ธันวาคม 2548 เวลา 10.00-10.30 น.