ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2548)

คณะเจ้าหน้าที่จาก WHO/TDR เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

คณบดี นำคณะเจ้าหน้าที่จาก WHO/TDR (Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases) จำนวน 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข วันที่ 15 ธันวาคม 2548 เวลา 10.00-10.30 น.