ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2549)

โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้ - Breakfast Talk"

โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้ - Breakfast Talk" ณ ห้อง P106 (ทุกวัน เวลา 8.30-9.00 น.) ครั้งที่ 13 : 6 ธันวาคม 2549 โดย อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา / ครั้งที่ 14 : 7 ธันวาคม 2549 โดย บุญญาวดี พงษ์ศิลา