ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2549)

โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้ - Breakfast Talk"

โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้ - Breakfast Talk" ณ ห้อง P106 (ทุกวัน เวลา 8.30-9.00 น.) ครั้งที่ 15 : 6 ธันวาคม 2549 โดย นุชสรา บุญครอง / ครั้งที่ 16 : 7 ธันวาคม 2549 โดย รัตน์ชนก ยอดพินิจ