ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2551)

อบรมเรื่อง How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 25

ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์