ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2551)

อบรมเรื่อง การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง รุ่นที่ 4

ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์