ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2551)

บันทึกภาพกิจกรรมสารสนเทศของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

งานสารสนเทศฯ จัดกิจกรรมงานปีใหม่ของหน่วยงาน โดยบุคลากรงานสารสนเทศฯ สังสรรค์ปีใหม่ จับฉลากแลกของขวัญ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 เวลา 13.00-14.00 น.