ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนธันวาคม 2554)

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา วันที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 8:30 น.