ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนธันวาคม 2554)

งานทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 07.30 - 09.00 น. ณ ห้อง K102 และบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
และ วันที่ 27 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00 น. ณ ภัตราคารพงหลี