ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2562)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกันขับร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน พร้อมคณะผู้บริหาร ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)