ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2562)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน Meet The Team: ประชาคมคณะวิทยาศาสตร์ พบคณบดีและผู้บริหาร

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน Meet The Team: ประชาคมคณะวิทยาศาสตร์ พบคณบดีและผู้บริหาร ณ เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย L-05 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)