ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2562)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือจาก ศูนย์ธุรกิจ SME ธนาคารกสิกรไทย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศูนย์ธุรกิจ SME ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง มอบหนังสือเรียน หนังสือธรรมะ หนังสือธุรกิจ และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ