ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2562)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล และ นายอภิชัย อารยะเจริญชัย) เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง "บทบาทของห้องสมุดอุดมศึกษาในการจัดการข้อมูลวิจัย เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย" ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562