ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2551)

อบรม"How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 21

ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 30 คน วิทยากรโดย : สรวง อุดมวรภัณฑ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์