ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2551)

อบรม"การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop" รุ่นที่ 1

ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน วิทยากรโดย : วรัษยา สุนทรศารทูล วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์