ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2554)

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6 และงานเสวนา "หลากหลายสไตล์ชีวิต กับอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ"
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2011