ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2554)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข รับมอบหนังสือ "เรื่องเล่าชาวแต้จิ๋ว"
และ "นั่งรถไฟไปลาซ่า" โดยคุณสุวรรณา เวชมามณเฑียร บริษัท ลิเบอร์ตี้ การ์เมนต์ จำกัด จำนวน 700 เล่ม รับมอบเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554