ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2554)

งานเสวนามหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ครั้งที่ 6 กับรายการเสวนา "คุณสตังค์ บ้านทุ่ง พิธีกรรายการ ภัตตาคารบ้านทุ่ง"
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2011