ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2554)

งานเสวนามหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ครั้งที่ 6 กับคณะนักแสดง ละครเวทีมิวสิคัล "เพียงเธอ"
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2011