ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2554)

บรรยากาศงานเสวนามหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ครั้งที่ 6
วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554 http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2011