ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2554)

ติดตั้งระบบสแกนเอกสาร ATIZ Book Drive DIY ที่หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (ราคา 374,500 บาท)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554