ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบแผ่น CD/DVD ที่ได้รับบริจาคจากโครงการรับบริจาคแผ่น CD/DVD ที่ใช้หรือไม่ใช้แล้วของปี 2556 จำนวน 23,600 แผ่น ให้แก่ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดยมีตัวแทนรับมอบ คือ พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)