ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2557)

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำรายการ "I AM ฉัน (จะ) เป็น" รายการแนะแนวการศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนเพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานในสายอาชีพต่างๆ ออกอากาศทาง ช่องโทรทัศน์ ทรูปลูกปัญญาแชนแนล ซึ่งในครั้งนี้เป็นรายการในตอน อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยได้ทำการสัมภาษณ์ อาจารย์ณัฐกรณ์ ผิวชื่น จากภาควิชาคณิตศาสตร์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ. ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข