ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือหนังสือด้านจิตวิทยาประยุกต์ พัฒนาตนเองด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ (how to) จาก บริษัท ดำรงค์ พิณคุณ จำกัด (Damrong Pinkoon Co.,Ltd) เพื่อใช้ในกิจกรรมของทางศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)