ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้เดินทางไปรับมอบคืนกล่องบริจาคปฏิทินและสมุดบันทึกประจำวัน ที่ห้องสมุดเครือข่ายพญาไทของมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 3 แห่ง 1) ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 2) ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (คณะทันตแพทยศาสตร์) 3) ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557