ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับปฏิทินใหม่ 2557 และสมุดบันทึกประจำวันปีใหม่และปีเก่า จาก บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการรับบริจาคปฏิทินปีใหม่ 2557 ของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)