ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2562)

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

สวนาวาไรตี้ตอน "โรคซึมเศร้า เป็นเพราะเราหรือใคร?" โดยวิทยากรรับเชิญ รศ. ดร. พญ.ณัฏฐินี จันทรรัตโนทัย อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล