ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2562)

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท