ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2550)

โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร - รอบที่ 2 ณ ห้อง P106 ทุกเช้า เวลา 8.30-9.00 น. ครั้งที่ 17 : 1 ก.พ. 50 / นิติมา เตรียมโพธิ์ หัวข้อเสวนา "Plasma TV & LCD TV" ครั้งที่ 18 : 2 ก.พ. 50 / เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ หัวข้อเสวนา "สถานีเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ ดอยหลวงเชียงดาว"