ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2550)

โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร - รอบที่ 2 ณ ห้อง P106 ทุกเช้า เวลา 8.30-9.00 น. ครั้งที่ 1 : 9 ม.ค. 50 / รุจเรขา อัศวิษณุ - หัวข้อเสวนา "สัญชาตญาณ (Instinct) ปรีชาญาณ (Intellect) และปัญญาญาณ (Intuition)" ครั้งที่ 2 : 10 ม.ค. 50 / อภิชัย อารยะเจริญชัย - หัวข้อเสวนา "Hornbills in Thailand"