ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2550)

โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร - รอบที่ 2 ณ ห้อง P106 ทุกเช้า เวลา 8.30-9.00 น. ครั้งที่ 3 : 11 ม.ค. 50 / สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ - หัวข้อเสวนา "น้ำผึ้ง (Honey)" ครั้งที่ 4 : 12 ม.ค. 50 / รัตน์ชนก ยอดพินิจ - หัวข้อเสวนา "พลังมหัศจรรย์แห่งพรรณไม้"