ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2550)

โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร - รอบที่ 2 ณ ห้อง P106 ทุกเช้า เวลา 8.30-9.00 น. ครั้งที่ 5 : 15 ม.ค. 50 / นุชสรา บุญครอง - หัวข้อเสวนา "Browser กับทางเลือกใหม่ - Your web, Your choice" ครั้งที่ 6 : 16 ม.ค. 50 / มานิตา ศรีดี - หัวข้อเสวนา "ปวดท้องอย่างไรจึงจะไปพบแพทย์"