ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2550)

โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร - รอบที่ 2 ณ ห้อง P106 ทุกเช้า เวลา 8.30-9.00 น. ครั้งที่ 7 : 17 ม.ค. 50 / ดวงพร โพธิ์บุตร - หัวข้อเสวนา "หินทิเบต - เครื่องรางแห่งความร่ำรวย สำหรับคนยุคปัจจุบัน" ครั้งที่ 8 : 18 ม.ค. 50 / ธนิษฐา ชุ่มปัก - หัวข้อเสวนา "ไหว้พระเก้าวัด เป็นสิริมงคล"