ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2550)

โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร - รอบที่ 2 ณ ห้อง P106 ทุกเช้า เวลา 8.30-9.00 น. ครั้งที่ 11 : 23 ม.ค. 50 / พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ - หัวข้อเสวนา "WindowsVista" ครั้งที่ 12 : 24 ม.ค. 50 / สมภพ แสนสมบูรณ์สุข - หัวข้อเสวนา "กุ๊กไก่ ดอทคอม googkai.com"