ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2550)

โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร - รอบที่ 2 ณ ห้อง P106 ทุกเช้า เวลา 8.30-9.00 น. ครั้งที่ 13 : 26 ม.ค. 50 / บุญญาวดี พงษ์ศิลา - หัวข้อเสวนา "หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก" ครั้งที่ 14 : 29 ม.ค. 50 / มัณฑนา สุนันตา - หัวข้อเสวนา "Aromatherapy สดชื่นด้วยกลิ่นบำบัด "