ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2551)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานและศึกษาค้นคว้างานวิจัย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย ผศ. เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ และอาจารย์กุลวดี เข่งวา นำนักศึกษาจำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงานและศึกษาค้นคว้างานวิจัย วันที่ 3 มกราคม 2551 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องสมุดชั้น 2